Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi

Aktualności

 • 26 Marca 2020

  Z uwagi na  stan epidemii Wójt Gminy Izbicko informuje,  że Urząd Gminy,

   Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku

  czynny od godz.  8.00 – 14.00

 • 16 Marca 2020

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku apeluje

  o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, wymagające opieki, które w okresie działań związanych z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-Co-V-2 znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji.

 • 12 Marca 2020

  W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem przekazujemy informacje na temat funkcjonowania w najbliższym czasie urzędu gminy Izbicko i  jednostek (OPS, biblioteka i ZGKiW).  Ich celem  jest przede wszystkim ograniczenie  ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców.

 • 12 Marca 2020

  W związku z panującą pandemią Koronawirusa na porady prawne będą przyjmowane wyłączenie osoby zapisane.

  Zapisów można dokonywać:

  • telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: .
 • 12 Marca 2020

  Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców gminy, odwiedzających budynek Urzędu Gminy w Izbicku apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • 11 Marca 2020

  W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat choroby oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • 13 Stycznia 2020

  Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi uprawniajacymi do wzięcia udziału w Programie Pomocy Żywnościowej w nowej edycji

 • 20 Grudnia 2019
 • 18 Października 2019

  W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zbliżającej się zimy zwracamy się z prośbą o szczególną, wnikliwą analizę sytuacji osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, bezdomnych oraz rodzin/osób wymagających wsparcia, pomocy społecznej z terenu Państwa miejscowości.

  Wszelkie negatywne spostrzeżenia proszę zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 77/4617206.

   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku
47-180 Izbicko | ul. Powstańców Śląskich 16 | tel. 77 4617206
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe