Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi

Aktualności

 • 09 Lutego 2024

  Przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku została uruchomiona lodówka społeczna.

 • 15 Stycznia 2024

  NOWE ZASADY

  Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

 • 03 Stycznia 2024

  Rada Ministrów, na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023 poz. 1426 i 1429) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923), ogłosiła rządowy program „Asystent rodziny w 2023 r.”

  Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 • 02 Stycznia 2024

  16 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Ustawa zawiera także przepisy o dodatku osłonowym.

  Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku w godzinach urzędowania. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

  Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
  Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

  Za jaki okres przysługuje dodatek  osłonowy w 2024 r.?

  Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 • 25 Października 2023

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. 

 • 19 Października 2023

  W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Izbicko o wrażliwość na los ludzi nie radzącymi sobie z problemami życia codziennego (tj. osobami bezdomnymi, ludźmi starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi). 

 • 20 Września 2023

  Po przerwie związanej z pandemią Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku wrócił do pielgrzymowania. W dniu 14.09.2023 r. zorganizowano pielgrzymkę dla mieszkańców Gminy Izbicko – tym razem do Sanktuarium św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie  oraz do Sanktuarium św. Rity w Głębinowie. Jest to już nasza 24 pielgrzymka, uczestniczyło w niej 50 osób !

 • 06 Września 2023

  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

  z dnia 19 stycznia 2023 r.

  w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   od dnia 1 października 2023 r.

 • 31 Sierpnia 2023

  24 lipca 2023 r. podpisana  została ustawa o świadczeniu wspierającym, która wprowadza od stycznia 2024 r. nowe świadczenie wspierające, skierowane do osób niepełnosprawnych, określa nowe zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz warunki pozostania przy świadczeniu pielęgnacyjnym i zasiłku dla opiekuna na starych zasadach.

 • 24 Sierpnia 2023

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024

  Informujemy, że Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024.

  Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku
47-180 Izbicko | ul. Powstańców Śląskich 16 | tel. 77 4617206
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe