Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi

Aktualności

 • 20 Września 2018

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku informuje, że w miesiącu październiku 2018 r. będą zbierane zapisy na wydawanie żywność z Banku Żywności w ramach programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 /Podprogram 2018/, w związku z tym osoby zainteresowane i spełniające kryteria są proszone o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicku.

 • 18 Września 2018

  Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 • 01 Sierpnia 2018

  Obowiązek informacyjny – Jak są przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Klauzule informacyjne

 • 04 Lipca 2018

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w wersji papierowej od 01 sierpnia br. Wnioski na zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500 plus oraz na świadczenie Dobry Start 300 dla ucznia będzie można uzyskać w tut. Ośrodku lub pobrać ze strony internetowej.

 • 04 Lipca 2018

  Pochłonięci przez coraz szybszy rytm codziennego życia, wszyscy potrzebujemy na jakiś czas zatrzymać się, aby poświęcić trochę więcej czasu na refleksję i modlitwę. W związku z tym grupa 55 osób z gminy Izbicko dnia  11 czerwca 2018 r. po raz 22  odbyła jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej Saletyńskiej w Dębowcu oraz do Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu w woj. podkarpackim.

 • 08 Czerwca 2018

  W dniu 11.06.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku będzie nieczynny z powodu wyjazdu pracowników Ośrodka na pielgrzymkę.

 • 30 Maja 2018

  Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) przedstawiamy sposób ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku.

 • 27 Kwietnia 2018

  Uwaga! W dniu 10.05.2018 r. odbędzie się ostatnie wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017.

 • 23 Kwietnia 2018

  Firma Konstat Sp. z. o.o organizuje na terenie województwa opolskiego bezpłatne szkolenia komputerowe dla dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich zakończone egzaminem  ECDL Profile i nabyciem Europejskiego Certyfikatu potwierdzającego kompetencje komputerowe.

 • 04 Grudnia 2017

  Niekonwencjonalne formy pomocy społecznej realizowane na terenie gminy Izbicko

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku
47-180 Izbicko | ul. Powstańców Śląskich 16 | tel. 77 4617206
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe