Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi

Aktualności

 • 07 Maja 2024

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi

 • 28 Marca 2024

  SZANSA NA POZYSKANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA DOMOWEGO BUDŻETU.

 • 13 Marca 2024

  Uwaga!

  Rusza kolejna edycja Pomocy Żywnościowej. Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Opolu realizują program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 

  Wnioski można składać w tut. ośrodku od dnia 11.03.2024 r. do miesiąca poprzedzającego pierwsze rozdanie żywności. 

 • 09 Lutego 2024

  Przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku została uruchomiona lodówka społeczna.

 • 15 Stycznia 2024

  NOWE ZASADY

  Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

 • 03 Stycznia 2024

  Rada Ministrów, na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023 poz. 1426 i 1429) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923), ogłosiła rządowy program „Asystent rodziny w 2023 r.”

  Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 • 02 Stycznia 2024

  16 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Ustawa zawiera także przepisy o dodatku osłonowym.

  Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku w godzinach urzędowania. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

  Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
  Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

  Za jaki okres przysługuje dodatek  osłonowy w 2024 r.?

  Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 • 25 Października 2023

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. 

 • 19 Października 2023

  W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Izbicko o wrażliwość na los ludzi nie radzącymi sobie z problemami życia codziennego (tj. osobami bezdomnymi, ludźmi starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi). 

 • 20 Września 2023

  Po przerwie związanej z pandemią Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku wrócił do pielgrzymowania. W dniu 14.09.2023 r. zorganizowano pielgrzymkę dla mieszkańców Gminy Izbicko – tym razem do Sanktuarium św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie  oraz do Sanktuarium św. Rity w Głębinowie. Jest to już nasza 24 pielgrzymka, uczestniczyło w niej 50 osób !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku
47-180 Izbicko | ul. Powstańców Śląskich 16 | tel. 77 4617206
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe