Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi

Aktualności

 • 25 Października 2023

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. 

 • 19 Października 2023

  W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Izbicko o wrażliwość na los ludzi nie radzącymi sobie z problemami życia codziennego (tj. osobami bezdomnymi, ludźmi starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi). 

 • 20 Września 2023

  Po przerwie związanej z pandemią Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku wrócił do pielgrzymowania. W dniu 14.09.2023 r. zorganizowano pielgrzymkę dla mieszkańców Gminy Izbicko – tym razem do Sanktuarium św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie  oraz do Sanktuarium św. Rity w Głębinowie. Jest to już nasza 24 pielgrzymka, uczestniczyło w niej 50 osób !

 • 06 Września 2023

  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

  z dnia 19 stycznia 2023 r.

  w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   od dnia 1 października 2023 r.

 • 31 Sierpnia 2023

  24 lipca 2023 r. podpisana  została ustawa o świadczeniu wspierającym, która wprowadza od stycznia 2024 r. nowe świadczenie wspierające, skierowane do osób niepełnosprawnych, określa nowe zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz warunki pozostania przy świadczeniu pielęgnacyjnym i zasiłku dla opiekuna na starych zasadach.

 • 24 Sierpnia 2023

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024

  Informujemy, że Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024.

  Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 • 01 Sierpnia 2023

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane w wersji papierowej od 1 sierpnia br. w godzinach urzędowania tut. Ośrodka tj. poniedziałek – 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 • 13 Lipca 2023

  Dzień 12 lipiec 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku zostanie zapamiętany jako dzień radości i dziecięcego śmiechu. Grupa dzieci z terenu gminy Izbicko wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez tut. Ośrodek pod hasłem „ Dzień bez telefonu i komputera - Cyberprzemocy mówimy NIE !!!” .

 • 27 Czerwca 2023

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku zaprasza do swojej siedziby chętne dzieci z klas 1-3 z terenu gminy Izbicko do uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez tut. ośrodek w dniu 12 lipca  2023 r. w godzinach od 9.00 – 14.00 pod hasłem „Dzień bez telefonu i komputera – Cyberprzemocy mówimy NIE!!!” – uwaga ilość miejsc ograniczona.

 • 22 Maja 2023

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku informuje, że wydaje zaświadczenia potwierdzające wypłacanie na rzecz gospodarstw domowych dodatku węglowego, które niezbędne jest przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego w gminie sąsiedniej lub od innego podmiotu.

   

  Powyższe zaświadczenie wydaje się na wniosek strony i jest wolne od opłat.

  Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w 1 egzemplarzu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku
47-180 Izbicko | ul. Powstańców Śląskich 16 | tel. 77 4617206
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe